Actes dels Plens de l'any: 
  Acta del Ple del 25/01/2018


  Acta del Ple del 22/02/2018


  Acta del Ple del 22/03/2018


  Acta del Ple del 09/04/2018 - extraordinari


  Acta del Ple del 26/04/2018


  Acta del Ple del 14/05/2018 - extraordinari

  Acta del Ple del 24/05/2018


  Acta del Ple del 21/06/2018


  Acta del Ple del 26/07/2018


  Acta del Ple del 27/09/2018


  Acta del Ple del 25/10/2018


  Acta del Ple del 29/11/2018