Convenis de l'any: 
  X2019000887 - Conveni privat cessió gratuïta finca c hospital per aparcament
  X2019001447 - Conveni Institut Montilivi formació dual 23042019
  X2019001449 - Conveni formació dual INS Vallvera 14012019
  X2019001460 - Conveni Institut Vallvera grau administratiu 14012019