Ordres del dia prèvies a la celebració del Ple municipal de Cassà de l'any: 
  Ordre del dia del 13/01/2020 - extraordinari
  Ordre del dia del 30/01/2020
  Ordre del dia del 10/02/2020 - extraordinari
  Ordre del dia del 27/02/2020
  Ordre del dia del 30/04/2020
  Ordre del dia del 28/05/2020
  Ordre del dia del 12/06/2020
  Ordre del dia del 25/06/2020
  Ordre del dia del 30/07/2020
  Ordre del dia del 24/09/2020