Ordres del dia prèvies a la celebració del Ple municipal de Cassà de l'any: 
  Ordre del dia del 13/01/2020 - extraordinari