Ordres del dia prèvies a la celebració del Ple municipal de Cassà de l'any: 
  Ordre del dia del 31/01/2019
  Ordre del dia del 28/02/2019
  Ordre del dia del 28/03/2019
  Ordre del dia del 01/04/2019 - extraordinari
  Ordre del dia del 12/06/2019 - extraordinari
  Ordre del dia del 15/06/2019 - extraordinari
  Ordre del dia del 28/06/2019 - extraordinari
  Ordre del dia del 22/07/2019
  Ordre del dia del 26/09/2019
  Ordre del dia del 16/10/2019 - extraordinari