Acte del Consell Escolar Municipal de l'any: 
  Acta del Consell Escolar Municipal 05-04-2022.pdf
  Acta del Consell Escolar Municipal 28-06-2022.pdf