Acte del Consell Escolar Municipal de l'any: 
  Acta del Consell Escolar Municipal 14-06-2023.pdf
  Acta del consell Escolar Municipal 18-10-2023.pdf
  Acta del Consell Escolar Municipal 22-03-2023.pdf