Actes de les JGL de l'any: 
  Acta de la JGL 08/01/2024
  Acta de la JGL 15/01/2024
  Acta de la JGL 23/01/2024
  Acta de la JGL 29/01/2024
  Acta de la JGL 05/02/2024
  Acta de la JGL 12/02/2024