Actualització del Pla d'Accció Municipal de l'any: 
  PAM actualitzat a 01/2019 - Validesa 2015-2019
  PAM actualitzat a 06/2019 - Validesa 2019-2023