Resolucions judicials: 
  Sentència núm. 672021 Jutjat Social.pdf
  Sentència núm 402021 JCA2 Girona.pdf
  Sentència núm 1392021 JCA 2 Girona.pdf
  Sentència núm 1422021 JCA3 Girona.pdf
  Sentència núm 2812020 JCA3 Girona.pdf
  Sentència núm 24852021 TSJC 4.pdf