Resolucions judicials: 
  Sentència núm 592022 JP5 Girona.pdf
  Sentència núm 2212022 TSJC.pdf
  Sentència núm 2792022 JPI 4 Girona.pdf
  Sentència núm 45892022 TSJC.pdf