Resolucions judicials: 
  Sentencia núm 402021 JCA2 Girona.pdf
  Sentencia núm 2812020 JCA3 Girona.pdf