Comptes generals

Comptes generals de l'any: 
  Aprovació definitiva compte general 2020.pdf