Consultes actives


Històric de consultes

Consultes prèvies de l'any: 
  Decret de consulta pública del reglament d'habitatge
  Anunci de consulta prèvia a la ciutadania en relació a l'aprovació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del subministrament domiciliari d'aigua i de clavegueram