Consultes actives


Històric de consultes

Consultes prèvies de l'any: 
  Decret de consulta pública del reglament d'habitatge