Convenis

Convenis de l'any: 
  X2022003310 - Conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per les ajudes econòmiques de l'ambit d'educació, formació i lleure 2023-2024
  X2023000068 - Conveni marc de col·laboració per a la formació pràctica en socorrisme en instal·lacions aquàtiques i activitats de natació en centres de treball
  X2023000182 - Addenda al conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a desplegar actuacions d'acolliment lingüístic al municipi
  X2023000211 - Decret d'alcaldia concessió nominativa AMPA Escola Puig d'Arques activitat any 2023
  X2023000258 - Decret d'alcaldia concessió nominativa AMPA la Salle activitat any 2023
  X2023000271 - Addenda conveni amb la Cambra Comerç Sant Feliu de Guíxols pel programa Orientació i suport a l'emprenedoria 2023
  X2023001098 - Certificat concessió subvenció nominativa Entitat Gastronòmica Cassanenca per l'organització Xic-Xec 2023
  X2023001127 - Addenda al conveni entre el CPNL i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a desplegar actuacions d'acolliment lingüísitic al municipi
  X2023001276 - Addenda pel programa Referent d'Ocupació Juvenil 2023
  X2023001575 - Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Llagostera i Cassà de la Selva pel Programa de Formació i Inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball curs 2023-2024
  X2023002019 - Conveni de col·laboració del Departament d'Educació i els ajuntaments de Llagostera i Cassà de la Selva per la realització de programes de Pla de Transició al Treball (PTT)
  X2023002088 - Conveni de col·laboració entre el Deparatament d'Educació i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per el Projecte Singular Escola Oberta pel curs 2023-2024 al 2026-2027
  X2023002374 - Decret d'alcaldia concessió nominativa Associació Colla Gegantera Cassà activitat anual 2023
  X2023002382 - Decret d'alcaldia concessió nominativa Associació Trabucaires activitat anual 2023
  X2023002751 - Decret d'alcaldia concessió nominativa AECC Catalunya Contra el Càncer any 2023
  X2023002852 - Conveni Projecte Singular d'Escola Oberta entre l'Ajuntament de Cassà i Bo i Sa Serveis d'Àpats SL
  X2023002857 - Conveni Projecte Singular d'Escola Oberta entre l'Ajuntament de Cassà i J.R.M
  X2023002872 - Conveni Projecte Singular d'Escola Oberta entre l'Ajuntament de Cassà i Gestió de Serveis Municipals SL
  X2023002873 - Conveni Projecte Singular d'Escola Oberta entre l'Ajuntament de Cassà i La Brasa Grillada SC
  X2023002874 - Conveni entre l'Ajuntament de Cassà i J.T.A. pel Projecte Singular Escola Oberta de l'INS Cassà
  X2023002924 - Addenda al conveni entre el CPNL i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a desplegar actuacions d'acolliment lingüístic al municipi
  X2023002929 - Decret d'alcaldia concessió nominativa Casal de Jubilats i Pensionistes 2023
  X2023002938 - Conveni entre l'Ajuntament de Cassà i J.T.A. pel Projecte Singular Escola Oberta de l'INS Cassà.