Convenis

Convenis de l'any: 
  X2018002083 - Conveni de col·laboració entre Consorci de les Vies Verdes de Girona i els ajuntaments de Campllong, Cassà de la Selva, Fornells de la Selva, Sant Andreu Salou i Llambilles
  X2019003042 - Pròrroga del Conveni del Servei d'Atenció Diürna
  X2020001169 - Annex 3 del conveni entre l’Ajuntament i Sumar, per a la gestió de la residència geriàtrica Sant Josep
  X2020002174 - Addenda de pròrroga conveni marc amb el CC Gironès Promoció Econòmcia anys 2021 i 2022
  X2020002176 - Pròrroga annex conveni amb CC Gironès pel programa Espai Feina 2021 i 2022
  X2021000269 - Conveni entre Departament Educació i Ajuntament de Cassà de la Selva pel Projecte de Servei Comunitari
  X2021000424 - Addenda conveni programa Referent d'Ocupació Juvenil 2021
  X2021000440 - Acord utilització espais Can Trinxeria IDFO any 2021
  X2021000575 - Addenda signada Suport i orientació a l'emprenedoria 2021
  X2021000867 – Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Cassà i la Diputació de Girona per les obres tractament superficial asfàltic a diversos camins
  X2021000887 - Addenda conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Ajuntament de Cassà per actuacions d'acolliment lingüístic
  X2021001127 - Conveni de col·laboració amb Grup Bon Preu SA
  X2021001211 - Addenda conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Ajuntament de Cassà per activitats segon trimestre 2021
  X2021001611 - Conveni entre el Conscorci de Benerstar Social Gironès-Salt i l'Ajuntament de Cassà per ajudes econòmiques (esmena)
  X2021001611 - Conveni entre el Conscorci de Benerstar Social Gironès-Salt i l'Ajuntament de Cassà per ajudes econòmiques de l'àmbit educació, formació i lleure