Convenis

Convenis de l'any: 
  X2019003042 - Pròrroga del Conveni del Servei d'Atenció Diürna
  X2021000440 - Acord utilització espais Can Trinxeria IDFO any 2021