Decrets de l'any: 
  01_Decrets passats al Ple Municipal de gener.pdf
  02_Decrets passats al Ple Municipal de febrer.pdf
  03_Decrets passats al Ple Municipal de març.pdf
  04_Decrets passats al Ple Municipal d'abril.pdf
  07_Decrets passats al Ple Municipal de juliol.pdf
  11_Decrets passats al Ple Municipal de novembre.pdf