Execució del pressupost

Estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell del deute de l'any: 
  Execució despeses ajuntament 30.06.2020.pdf
  Execució despeses ajuntament 30.09.2020.pdf
  Execució despeses ajuntament 31.03.2020.pdf
  Execució despeses ajuntament 31.12.2020.pdf
  Execució despeses residència 30.06.2020.pdf
  Execució despeses residència 30.09.2020.pdf
  Execució despeses residència 31.03.2020.pdf
  Execució despeses residència 31.12.2020.pdf
  Execució ingressos ajuntament 30.06.2020.pdf
  Execució ingressos ajuntament 30.09.2020.pdf
  Execució ingressos ajuntament 31.03.2020.pdf
  Execució ingressos ajuntament 31.12.2020.pdf
  Execució ingressos residència 30.06.2020.pdf
  Execució ingressos residència 30.09.2020.pdf
  Execució ingressos residència 31.03.2020.pdf
  Execució ingressos residència 31.12.2020.pdf