Execució del pressupost

Estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell del deute de l'any: 
  Execució despeses ajuntament 1er trimestre 2022.pdf
  Execució despeses ajuntament 2on trimestre 2022.pdf
  Execució despeses ajuntament 3er trimestre 2022.pdf
  Execució despeses ajuntament 4rt trimestre 2022.pdf
  Execució ingressos ajuntament 1er trimestre 2022.pdf
  Execució ingressos ajuntament 2on trimestre 2022.pdf
  Execució ingressos ajuntament 3er trimestre 2022.pdf
  Execució ingressos ajuntament 4rt trimestre 2022.pdf