Estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell del deute de l'any: 
  Certificat ple de donar compte de la liquidació del pressupost 2018.pdf
  Informe estabilitat pressupostaria, regla de la despa i límit del deute liquidació 2018.pdf