Modificacions de crèdit

Estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell del deute de l'any: 
  Modificació de crèdit 1GC 01_2020.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 02_2020.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 03_2020.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 04_2020.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 18_2019.pdf
  Modificació de crèdit 1GC _05_2020.pdf
  Modificació de crèdit 1GC _06_2020.pdf
  Modificació de crèdit 1GC _07_2020.pdf
  Modificació de crèdit 1GC _08_2020.pdf
  Modificació de crèdit 1GC _09_2020.pdf
  Modificació de crèdit 1GC _10_2020.pdf
  Modificació de crèdit 1IR_1_2020.pdf
  Modificació de crèdit 1IR_1_2020_PFA.pdf
  Modificació de crèdit 1IR_2_2020.pdf
  Modificació de crèdit 1TC_01_2020 Ajuntament.pdf
   Modificació de crèdit 1TC_02_2020 Ajuntament.pdf
  Modificació de crèdit 1TC_03_2020 Ajuntament.pdf
  Modificació de crèdit 1TC_04_2020 Ajuntament.pdf
  Modificació de crèdit 1TC_05_2020 Ajuntament.pdf
  Modificació de crèdit 1TC_06_2020 Ajuntament.pdf
  Modificació de crèdit 1TC_07_2020 Ajuntament.pdf
  Modificació de crèdit 1TC_08_2020 Ajuntament.pdf
  Modificació de crèdit 1TC_09_2020 Ajuntament.pdf
  Modificació de crèdit 3CE_01_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3CE_02_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3CE_03_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3CE_04_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3CE_06_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3CE_07_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3CE_08_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3SC_02_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3SC_03_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3SC_04_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3SC_05_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3SC_06_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3SC_07_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3TC_01_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3TC_02_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3TC_03_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3TC_04_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3TC_05_2020.pdf
  Modificació de crèdit 3TC_06_2020.pdf