Modificacions de crèdit

Estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell del deute de l'any: 
  Modificació de crèdit 1GC 4 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 5 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 6 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 7 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 8 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 9 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 10 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 11 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 12 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 13 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 14 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 15 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 16 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1GC 17 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1IR 3 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1TC 5 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1TC 6 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1TC 7 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1TC 8 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1TC 9 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1TC 10 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1TC 11 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1TC 12 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1TC 13 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1TC 14 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1TC 15 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1TC 16 2022.pdf
  Modificació de crèdit 1TC 17 2022.pdf
  Modificació de crèdit 3CE 1 2022.pdf
  Modificació de crèdit 3CE 2 2022.pdf
  Modificació de crèdit 3CE 5 2022.pdf
  Modificació de crèdit 3CE 6 2022.pdf
  Modificació de crèdit 3SC 4 2022.pdf
  Modificació de crèdit 3SC 5 2022.pdf
  Modificació de crèdit 3SC 6 2022.pdf
  Modificació de crèdit 3SC 8 2022.pdf
  Modificació_de_crèdit_1GC_1_2022.pdf
  Modificació_de_crèdit_1GC_3_2022.pdf
  Modificació_de_crèdit_1IR_1_2022PFA.pdf
  Modificació_de_crèdit_1IR_2_2022.pdf
  Modificació_de_crèdit_1IR_3_2022.pdf
  Modificació_de_crèdit_1IR_4_2022.pdf
  Modificació_de_crèdit_1TC_1_2022.pdf
  Modificació_de_crèdit_1TC_2_2022.pdf
  Modificació_de_crèdit_1TC_3_2022.pdf
  Modificació_de_crèdit_3SC_1_2022.pdf