Meses de contractació

Meses de contractació de l'any: 
  Exp. X2019000888 Obra d’impermeabilització de la coberta plana i reparació de les afectacions de
  Exp. X2019000888 Obra d’impermeabilització de la coberta plana i reparació de les afectacions de
  Exp. X2019002594 Contractació del servei integral de control horari com a eina de control i gestió