Mocions de l'any: 
  09_28 Moció de l'equip de govern municipal en suport de la campanya i el manifest el català, llengua oficial ara.pdf
  11_30 Moció sobre el tancament de la planta de Solius.pdf