Informe de morositat l'any: 
  Certificat de l'informe de morositat 1r trimestre 2018.pdf
  Certificat de l'informe de morositat 2n trimestre 2018.pdf
  Certificat de l'informe de morositat 3r trimestre 2018.pdf
  Certificat de l'informe de morositat 4r trimestre 2018.pdf