Ordenances fiscals

  O.F. General de Gestió, Definitiva.
  O.F. Núm. 01 Impost Sobre Béns Immobles.
  O.F. Núm. 02 Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
  O.F. Núm. 03 Icio.
  O.F. Núm. 04 Ivtnu.
  O.F. Núm. 06 Iae.
  O.F. Núm. 07 Taxa Documents i de l'arxiu municipal.
  O.F. Núm. 08 Taxa Espectacles.
  O.F. Núm. 09 Intervenció Integral.
  O.F. Núm. 10 Cementiri.
  O.F. Núm. 11 Clavegueram.
  O.F. Núm. 12 Escombraries.
  O.F. Núm. 13 Retirada Vehicles.
  O.F. Núm. 14 Cerimònies.
  O.F. Núm. 15 Taxa Domini Public.
  O.F. Núm. 16 Rases.
  O.F. Núm. 17 Ocupació Terrenys.
  O.F. Núm. 19 Taules i Cadires.
  O.F. Núm. 20 Quioscos i caixers automàtics.
  O.F. Núm. 21 Parades.
  O.F. Núm. 22 Taxa Aigua.
  O.F. Núm. 23 Estacionament Vehicles.
  O.F. Núm. 24 Instal·lacions i material municipal.
  O.F. Núm. 25 Residència Geriàtrica.
  O.F. Núm. 27 Casals i tallers.
  O.F. Núm. 28 Brigada.
  O.F. Núm. 29 Autotaxis.
  O.F. Núm. 30 Llicència Ambiental.
  O.F. Núm. 31 Taxa Per Llicències Urbanístiques i Fiances Corresponents.
  O.F. Núm. 33 Horts Urbans.
  O.F. Núm. 34 Taxa per Prestació de Serveis Administratius Especials.
  O.F. Núm. 35 Preus públics Ràdio Cassà.
  O.F. Núm. 36 Taxa d'ingrés I Permanència de Vehicles i Altres Béns al Dipòsit Municipal.
  O.F. Núm. 37 Taxa per Prestacions de la Policia Local i Circulacions Especials.
  O.F. Núm. 38 Taxa per Guals i Altres Reserves de la Via Pública.
  O.F. Núm. 39 Taxa per Prestació del Servei de Recollida de Gossos i Gats.