Ordres del dia prèvies a la celebració del Ple municipal de Cassà de l'any: 
  Ordre del dia del 25/01/2024
  Ordre del dia del 12/02/2024 - extraordinari