Ordres del dia prèvies a la celebració del Ple municipal de Cassà de l'any: 
  Ordre del dia del 20/01/2021 - extraordinari
  Ordre del dia del 28/01/2021
  Ordre del dia del 25/02/2021