Ordres del dia prèvies a la celebració del Ple municipal de Cassà de l'any: 
  Ordre del dia del 25/01/2024
  Ordre del dia del 12/02/2024 - extraordinari
  Ordre del dia del 29/02/2024
  Ordre del dia del 26/03/2024
  Ordre del dia del 10/04/2024 - extraordinari
  Ordre del dia del 18/04/2024 - extraordinari
  Ordre del dia del 25/04/2024
  Ordre del dia del 29/04/2024 - extraordinari
  Ordre del dia del 13/05/2024 - extraordinari