Actes dels Plens de l'any: 
  Acta del Ple del 31/01/2019


  Acta del Ple del 07/02/2019 - extraordinari


  Acta del Ple del 28/02/2019


  Acta del Ple del 28/03/2019


  Acta del Ple del 01/04/2019 - extraordinari

  Acta del Ple del 25/04/2019


  Acta del Ple del 29/04/2019 - extraordinari

  Acta del Ple del 12/06/2019 - extraordinari


  Acta del Ple del 15/06/2019 - extraordinari


  Acta del Ple del 28/06/2019 - extraordinari


  Acta del Ple del 22/07/2019


  Acta del Ple del 26/09/2019


  Acta del Ple del 16/10/2019 - extraordinari


  Acta del Ple del 31/10/2019


  Acta del Ple del 28/11/2019


  Acta del Ple del 19/12/2019