Actes dels Plens de l'any: 
  Acta del Ple del 13/01/2020 - extraordinari

  Acta del Ple del 30/01/2020


  Acta del Ple del 10/02/2020 - extraordinari

  Acta del Ple del 27/02/2020