Actes dels Plens de l'any: 
  Acta del Ple del 26/01/2023


  Acta del Ple del 02/02/2023 - extraordinari


  Acta del Ple del 23/02/2023


  Acta del Ple del 30/03/2023


  Acta del Ple del 27/04/2023


  Acta del Ple del 02/05/2023 - extraordinari

  Acta del Ple del 25/05/2023


  Acta del Ple del 14/06/2023


  Acta del Ple del 17/06/2023 - extraordinari


  Acta del Ple del 22/06/2023 - extraordinari


  Acta del Ple del 27/07/2023


  Acta del Ple del 03/08/2023 - extraordinari

  Acta del Ple del 28/09/2023


  Acta del Ple del 26/10/2023