Actes dels Plens de l'any: 
  Acta del Ple del 27/01/2022


  Acta del Ple del 24/02/2022


  Acta del Ple del 30/03/2022


  Acta del Ple del 28/04/2022


  Acta del Ple del 26/05/2022


  Acta del Ple del 16/06/2022


  Acta del Ple del 16/06/2022 - extraordinari

  Acta del Ple del 30/06/2022


  Acta del Ple del 28/07/2022


  Acta del Ple del 01/09/2022 - extraordinari


  Acta del Ple del 29/09/2022


  Acta del Ple del 27/10/2022


  Acta del Ple del 24/11/2022


  Acta del Ple del 30/11/2022 - extraordinari


  Acta del Ple del 02/12/2022 - extraordinari