Actes dels Plens de l'any: 
  Acta del Ple del 20/01/2021 - extraordinari

  Acta del Ple del 28/01/2021


  Acta del Ple del 25/02/2021


  Acta del Ple del 25/03/2021


  Acta del Ple del 29/04/2021


  Acta del Ple del 27/05/2021


  Acta del Ple del 30/06/2021


  Acta del Ple del 27/07/2021


  Acta del Ple del 31/08/2021 - extraordinari


  Acta del Ple del 10/09/2021 - extraordinari


  Acta del Ple del 30/09/2021