Estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell del deute de l'any: 
  PMP a proveïdors - 1r trimestre 2018.pdf
  PMP a proveïdors - 2n trimestre 2018.pdf
  PMP a proveïdors - 3r trimestre 2018.pdf
  PMP a proveïdors - 4r trimestre 2018.pdf