Pressupostos

En aquest apartat podeu trobar la informació econòmica i documents relacionats amb el pressupost municipla de l'Ajuntament de Cassà.

Representació gràfica del pressupost

Estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell del deute de l'any: 
  Certificat de l'acord del Ple.pdf
  Informe control permanent pressupost general.pdf
  Informe econòmic financer pressupost 2023.pdf
  Informe estabilitat pressupostària pressupost 2023.pdf
  Memòria del pressupost de l'Ajuntament.pdf
  Pressupost general 2023.pdf