Subvencions atorgades

Subvencions atorgades de l'any:: 
  01Certificat_aprovació convocatòria subvencions de foment i rehbailitació d'edificis i façanes 2
  02Certificat acord concessió subvenció concurrència competitiva manteniment activitat de les enti
  03Certificat_aprovació convocatòria actuacions de millors, rehabilitació i conservació destinats
  04Certificat_aprovació convocatòria atorgament premis litereris Correlletres edició 2023.pdf
  05Certificat_acord concessió subvenció nominativa Cineclub Vuitmig any 2023.pdf
  06Certificat_acord concessió subvenció nominativa UBC dinamització comercial any 2023.pdf
  07Certificat concessió subvenció nominativa a la Fundació Institut Català del Suro any 2023.pdf
  08Decret d'alcaldia concessió subvenció nominativa Unió de botiguers per Desfilada de Moda 2023.p
  09Decret d'alcaldia concessió subvenció AMPA CEE Palau Casal d'estiu 2023.pdf
  10Decret d'alcaldia concessió subvenció nominativa Jove Orquestra de Cassà de la Selva any 2023.p
  11Decret d'alcaldia concessió subvenció Fundació Privada Oncolliga any 2023.pdf
  12Decret d'alcaldia concessió subvenció càritas any 2023.pdf
  13Aprovació de la subvenció directa nominativa a l'AMPA Escola Puig d'Arques 2023.pdf
  14Aprovació de la subvenció nominativaAMPA La Salle 2023.pdf
  15Decret alcaldia concessió subvenció nominativa per l'activitat de l'entitat Gastronomica de Cass
  16Decret d'alcaldia concessió nominativa AFA Escola Aldric per la seva activitat anual durant l'any
  17Decret d'alcaldia concessió nominativa subvenció nominativa AMPA Institut Cassà per activitats
  18Decret d'alcaldia concessió nominativa AFA Llar d'Infants Taps activitat anual 2023.pdf
  19Certificat JGL concessió subvenció nominativa GREC il·luminació espai església parroquial any
  20Decret alcaldia concessió subvenció nominativa Consorci de les Gavarres any 2023.pdf
  21 Decret d'alcaldia concessió subvenció nominativa AFA Escola Aldric any 2023.pdf
  22Decret d'alcaldia concessió subvenció nominativa Coral Bell Ressó any 2023.pdf
  23Decret d'alcaldia concessió nominativa entitat Corks activitat anual 2023.pdf
  24Decret alcaldia concessió subvenció nominativa per l'activitat anyal dels amics de la sardana an
  25Decret alcaldia subvenció nominativa per l'activitat del Grup de Teatre Cassanenc any 2023.pdf
  26Decret alcaldia concessió subvenció nominativa per l'activitat anual de l'editora cassanenca Llu
  27Decret alcaldia concessió subvenció nominativa per a la recuperació i museïtzació d'elements
  28Decret d'alcaldia concessió nominativa AMPA Escola La Salle inversió de capital any 2023.pdf
  29Decret d'alcaldia concessió nominativa AMPA Escola Puig d'Arques per a la despesa de capital any
  30Decret d'alcaldia concessió nominativa AMPA Institut Cassà per a la despesa de capital any 2023.
  31Decret de l'alcaldia concessió subvenció nominativa per l'activitat anual Alter Sinergies any 20
  32Decret alcaldia concessió subvenció nominativa per l'activitat anual de la Societat de Caçadors
  33Decret alcaldia concessió subvenció nominativa per l'activitat anual Guspira Teatre 2023.pdf
  34Decret alcaldia concessió subvenció nominativa per l'activitat anual de l'entiat AEIG La Claca 2