Subvencions atorgades

Subvencions atorgades de l'any:: 
  01Certificat_aprovació convocatòria subvencions de foment i rehbailitació d'edificis i façanes 2
  02Certificat acord concessió subvenció concurrència competitiva manteniment activitat de les enti
  03Certificat_aprovació convocatòria actuacions de millors, rehabilitació i conservació destinats
  04Certificat_aprovació convocatòria atorgament premis litereris Correlletres edició 2023.pdf
  05Certificat_acord concessió subvenció nominativa Cineclub Vuitmig any 2023.pdf
  06Certificat_acord concessió subvenció nominativa UBC dinamització comercial any 2023.pdf