Subvencions atorgades

Subvencions atorgades de l'any:: 
  01Certificat_aprovació convocatòria subvencions de foment i rehbailitació d'edificis i façanes 2
  02Certificat acord concessió subvenció concurrència competitiva manteniment activitat de les enti
  03Certificat_aprovació convocatòria actuacions de millors, rehabilitació i conservació destinats
  04Certificat_aprovació convocatòria atorgament premis litereris Correlletres edició 2023.pdf
  05Certificat_acord concessió subvenció nominativa Cineclub Vuitmig any 2023.pdf
  06Certificat_acord concessió subvenció nominativa UBC dinamització comercial any 2023.pdf
  07Certificat concessió subvenció nominativa a la Fundació Institut Català del Suro any 2023.pdf
  08Decret d'alcaldia concessió subvenció nominativa Unió de botiguers per Desfilada de Moda 2023.p
  09Decret d'alcaldia concessió subvenció AMPA CEE Palau Casal d'estiu 2023.pdf
  10Decret d'alcaldia concessió subvenció nominativa Jove Orquestra de Cassà de la Selva any 2023.p
  11Decret d'alcaldia concessió subvenció Fundació Privada Oncolliga any 2023.pdf
  12Decret d'alcaldia concessió subvenció càritas any 2023.pdf
  X2023000211- Aprovació de la subvenció directa nominativa a l'AMPA Escola Puig d'Arques 2023.pdf
  X2023000258 - Aprovació de la subvenció nominativaAMPA La Salle 2023.pdf