Informació del superàvit

Informe del superàvit de l'any: 
  Informe destí superàvit 2019.pdf